Om

Om bloggen

Analysbloggen har två fokus:

  1. belyser framgångsrika varumärken i Sverige i sociala medier, och vad som utgör grunden för lyckad närvaro i sociala medier,
  2. resultat av svenska politiska partiers arbete med sociala medier för att sprida sina budskap. Analys av digital politisk kommunikation.

Om författaren – Lars Själander (f.d. LG Wallmark)

Erfaren kommunikatör – med digital kommunikation och digitalisering som senaste fokus; att tolka och omsätta digitala (kommunikations)resultat, samt affärsbehov. Ser kommunikation som basingrediens för relationer. Sociala medier som en digital mix av båda.

Nuvarande uppdrag som kommunikationsstrateg med fokus ledningskommunikation och ledningsstöd, SCB.

Tidigare:

Enhetschef för strategi och innehåll, kommunikationsavdelningen, SCB. Ansvar för kommunikationsplanering, redaktionen, intranät, klarspråk, översättning, mät- och analys, rörlig bild, produktionsledning och event.

Enhetschef för redaktionen, SCB (Statistiska centralbyrån) (Head of Editorial Office.) Ansvarig för att tillgängliggöra och sprida myndighetens statistik i valda kanaler, med redaktionell bearbetning och paketering.

Redaktör för sociala medier för Liberalerna Stockholm, med ansvar för att etablera och driva Stockholmsbloggen, Facebook, Twitter, Google+ och Instagram under supervalåret 2014. Stockholmsbloggen placerade sig på två nationella topplistor (Bloggportalen samt Cision) och Facebook-sidan för Stockholm på topp 10 bästa politiska Facebook-sidor i Sverige. Därtill kopplad mediebevakning, mätning och måluppföljning.

Head of Community Communication 2009-2013, innebar att bygga upp och leda Telia Companys digitala, globala affärsnärvaro i sociala medier i 15 länder med 30+ varumärken. Rollen omfattade bl.a. sätta interna riktlinjer, styrning av globalt nätverk samt säkra kostnadsbesparande best practise/processer.

Därtill etablera enhetlig mätning och analys av plattformar (KPI/ROI) och sociala nätverk, samt upphandling av leverantörer. Kontaktyta mot t.ex. Facebook, LinkedIn, Yammer och Google.

Lång erfarenhet inom områden som:

  • PR (t.ex. årliga Trendrapporter – app/webb/print)
  • Mediabevakning/-analys (nyhetsbrev osv.)
  • Upphandling (PR-byråer, Mediabevakning-analys, Mobilappar, mätning)
  • Event (t.ex. Almedalen, Melodifestivalen och ESC)
  • Försäljning (t.ex. butikschef)
  • Kundrelationer
  • Certifierad karriärcoach, samt
  • Coachande ledarskap

Flertal längre internationella uppdrag, bl.a. kopplat EU i Bryssel, samt Swisscom i Zürich.

2009-2013 bloggat för Telia om sociala medier och trender: http://blogg.telia.se/battreaffarer/author/lawa09/

2012 startat och ansvarat för TeliaSoneras koncernblogg: http://www.teliasonera.com/newsroom/blogs/

Utflyttad ångermanlänning, boende i Stockholm. Natur, träning och relationer, tre viktiga beståndsdelar i livet.

Om du har digitala frågor och/eller utmaningar, skicka gärna dina uppgifter så hörs vi.