månadsarkiv: juli 2016

Bästa svenska Facebook, Twitter, YouTube och Instagram-sidor – juni 2016

Innehållspostning på Facebook ökar; minskar på YouTube. Rörlig bild utgör 1/4 av innehållspostning på Facebook. Resor, telekom och finans fortsatt bästa branscher ge kundservice.

Första halvåret 2016 visar en ökad innehållsaktivitet på Facebook bland landets topp 20 varumärken. Samtidigt syns en motsvarande minskning bland inlägg på YouTube vad gäller innehåll, om än från låga tal. Ett tecken att Facebook lyckats med sin satsning på rörligt? I jämförelse maj 2015 med maj 2016 har antalet videor dubblerats på Facebook.

Antal Facebok-poster per månad 2016 jan-juni Sveriges topp 20 varumärken. Källa: Socialbakers

YouTube kanaler Antal videor per månad 2016 jan-juni Sveriges topp 20 varumärken. Källa: Socialbakers

Sveriges 20 bästa varumärken gjorde i snitt 115 (98) tweets, 34 (33) Facebook-inlägg och laddade upp 5 (6) videor. Hur matchar det ditt varumärkes aktivitet?  Läs mer

Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – juni 2016

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet säkrar högst interaktion på politiska inlägg i sociala medier. Moderaterna mest aktiva innehållsproducenter på Facebook, Twitter och Instagram. Miljöpartiet som enda parti tappar på Facebook. Framgångsformel 37/148/19.

Idag startar Almedalen 2016, vilket ska bli intressant att följa resultat av partiernas kommunikation i sociala medier i nästa månads bloggpost. Som bekant är alltid relevansen av poster grundbulten i framgång. Därtill kan även paketering bidra, samt förstärkning i form annonsering. Denna blogg följer i stort endast rikspartierna i sociala medier, med ett undantag, Feministiskt initiativ. Detta på grund av partiets framgång och aktivitet i sociala medier under valåret 2014.

Förutom rikskonton så har givetvis alla partier ett stort antal ytterligare konton som hanteras av lokalavdelningar och liknande. Med varierande expertis och resurser. Kan 37/148/19 vara formulan för dessa – vilka oftast inte har resurser (eller kunskap) motsvarande riksorganisationerna? Siffrorna åsyftar ett snitt av antal poster korrelerat högst antal interaktion åstadkommen per 1000 följare. Läs mer