månadsarkiv: mars 2016

Bästa svenska Facebook, Twitter och Instagram-sidor – februari 2016

Telias satsning på delaktighet på Alla hjärtans dag gav utdelning. SJ tappar årslång ledning på Facebook av bästa kundservice. Telekombranschen tappar långvarig dominans av kundservice på Facebook.

Februari får ses som en relativ standardmånad. Det som står ut i ett längre perspektiv är den branschjustering som syns på Facebook vad gäller bästa kundservice. Sedan starten av denna blogg för tre år sedan har vi sett en branschförflyttning/expansion av närvaro från resebransch till telekom, till bank/finans, med nu ytterligare breddning. Särskilt på Facebook är nu inte egen branschdominans lika tydlig att utläsa.

Utvecklingen för Sveriges 20 bästa varumärken i februari ser ut som nedan. Facebook uppvisar tapp i februari vad gäller interaktion och svarsfrekvens. (Flyttat fokus för kundservice? Lägre servicenivå införd?)

Sveriges 20 bästa varumärken har i snitt gjort 24 Facebook-inlägg. Antal inlägg ligger mycket stabilt över tid, nedan jämförelse med antal inlägg 2015: Läs mer

Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – februari 2016

Moderaterna och Liberalerna mest innehållsaktiva partier i sociala medier. Miljöpartiet fortsatt tapp på Facebook. Sverigedemokraterna säkrar högst interaktion på Facebook. Feministiskt initiativ störst på Instagram. Moderaterna största parti på LinkedIn.

Baserat på februaris väljarundersökningar har allianspartierna flertalet gånger framkommit som större än regeringspartierna. Av ställningen på Facebook kan vi se att detta även stöds där, då Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna är de fyra mest växande partierna på den plattformen. Moderaterna är även det mest aktiva partiet med 77 inlägg, följt av tvåan Läs mer