månadsarkiv: februari 2016

Bästa svenska Facebook, Twitter och Instagram-sidor – januari 2016

Sveriges topp 20 Facebook-sidor säkrar 9 procent delning av innehåll. Twitter fortsätter tappa innehållsfrekvens. Telenor åter bäst på kundservice på Twitter. Bankerna SEB och Nordea intar topplatser.

I slutet av förra året fick vi klarhet i vilka svenskarnas mest populära sociala nätverk är via Svenskarna och internet 2015:

Sociala nätverk 2010-2015 iis.se användning Sverige

Att Facebook var ohotad etta var ingen förvåning för majoriteten av aktiva och verksamma inom sociala medier, däremot möjligen något förvånande med Twitters tapp/blyga tillväxt. Att Instagram är växande viktigt är tveklöst. Därtill Snapchat, för kontakten med ”unga”. (Var står YouTube kan man undra?)

När sociala medier etablerades förra decenniet som relevanta plattformar, och varumärken började engagera sig, fanns resonemanget att vägen till framgång var att inte ha en egen Facebook-sida utan att haka på befintliga intressegrupper/nätverk. Alternativt starta intressegrupper och där stötta/feeda närvaron till stöd för den egna verksamheten. Ett upplägg vilket förutsätter grupptillhörigheter. I iis-rapporten för 2015 är svenskarna i snitt med i fyra grupper på sociala nätverk. Min känsla är att möjligen ett fåtal varumärken startat generiska grupper, men att de flesta grupper är intressedrivna och individkontrollerade. Brasklapp: Läs mer

Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – januari 2016

Miljöpartiet inleder året med fortsatt tapp på Facebook – samt Instagram. Kristdemokraterna säkrar högst interaktion på Facebook, och högst tillväxt. Feministiskt initiativ störst på Instagram. Moderaterna största parti på LinkedIn.

Under de snart tre år denna blogg belyst användning av sociala medier i Sverige, har en ökad aktivitet bland landets politiska partiet gått att utläsa och följa. I Svenskarna och internet 2015 fick vi även bekräftat att internet och sociala medier går att koppla till politik och val:

”Inför valet 2014 var tv den viktigaste informationskällan totalt sett, men för de unga (16-35 år) var internet viktigast. Av de uppräknade källorna för information var Twitter minst viktig, till och med mindre viktig än text-tv. 69 procent av befolkningen använde internet för att informera sig inför valet 2014, varav 18 procent gjorde det dagligen. I åldern 26-35 år var det 29 procent som gjorde det dagligen. Hälften av 16-35 åringarna var politiskt aktiva på Facebook kring valet 2014. Det var även hälften av befolkningen som gjorde något valtest på nätet inför valet 2014, över 70 procent av de under 35 år gjorde det.”

SVT har i januari noterat hur partiernas medlemstal förändrats sedan valet 2014, där Miljöpartiet står ut med ett medlemstapp på en sjättedel (20 217 vs 16 738). Även på Facebook minskade Miljöpartiets följare under 2015, med Läs mer