månadsarkiv: oktober 2014

Facebook: Partikommunikation före och efter valet 2014 – Stockholm

Nu är samtliga val över för i år. Om inte något oväntat inträffar dvs. Riksdagsvalet gav ingen given vinnare, och vi vet alla de svåra utmaningar som den nye statsministern och hans samarbetspartner har att ta sig igenom för att säkra rikets styrning. Du kanske minns att jag själv varit aktiv i detta val genom ett uppdrag att stötta ett av partierna att etablera en framgångsrik digital närvaro för budskap och möten med väljare.

Så nu när vi vet valresultat, och Lützen-dimman något lyft, låt oss ta en titt på våra partier (här deras Stockholms-närvaro) för att se om vi väljare, lite elakt, ska betrakta oss och våra röster som ett one-night stand, eller om partierna, eller viktigare, vilka partier, som verkligen vill ha och upprätthålla en digital kommunikation med oss. Läs mer

Framtidens arbetsmarknad: Har du vässat din digitala kompetens?

Rekryteringsföretaget Bohmans nätverk gav i somras ut rapporten Framtidens marknadsorganisation – Digitalisering driver marknadsavdelningens revolution, baserad på 155 enkätsvar med Sveriges Marknadschefer, samt 20 djupintervjuer med marknadsdirektörer inom olika branscher (tyvärr finns inte underlaget digitalt). Och förra året skrev jag själv Organisera kommunikationsavdelningen som en nyhetsredaktion? just som ett svar på den förändring och digitalisering som nu pågår.

Ett mycket intressant och relevant område då även jag själv i min roll nu märker av den ökande efterfrågan som kommer, och samtidigt också den osäkerhet och okunskap som generellt råder. Bl.a. kopplat kompetens både hos beställare och på marknaden, och oss svenskar generellt.

Av Bohmans grafik nedan är det helt uppenbart att digital (kommunikations) kompetens är Läs mer

Bästa svenska Facebook-sidor september 2014

Socialbakers Sverige Facebook ER september 2014

September på Facebook – Flytt- och festmånad?

September månad på Facebook visar en bibehållen nivå vad gäller engagemang på poster, baserat på underlag från analysföretaget Socialbakers. I ett ett-års perspektiv visar samtliga mätvariabler en ökning, jfr Bästa svenska Facebook-sidor september 2013.

XXL sport & vildmark intar första platsen med månadens mest populära inlägg; en mix av höstfix och svampplockning?

Innehållsengagemang = 0,60%

Efter sommarens dipp visade augusti en engagemangsökning till 0,60% vilken nu kvarstår i september. Skönt att se att sidägarna lyckas hålla visst engagemang på sitt innehåll. Alternativet är inte så lockande.

Toppsidorna i Sverige genererar  Läs mer

Digitala järtecken: Annie Lööf, Miljöpartiet och Folkpartiet

Jag upplever att väldigt många organisationer/företag i Sverige inte har någon djupare koll på de digitala sociala plattformarna som Facebook, Twitter, Instagram osv. Och då är kunskapen ofta ännu lägre vad gäller många av de digitala (gratis)verktyg som finns, och krävs, för att kunna bedöma och säkra hela den digitala närvaron (som t.ex. Google Analytics för webbnärvaron).

Google Trender analyserar sökningar på Google för att beräkna hur många sökningar som utförts (på sökordet) i relation till det totala antalet sökningar. Nyligen skrev jag Nätet avslöjar valutgång? baserat på de indikationer som våra sökningar på nätet gav kopplat årets val. Min kontenta är att nej, valvinnare i sig är svårt att utse, däremot finns klara indikationer på partiernas genomslag. Och därmed möjlig framgång.

Både Fredrik Reinfeldt (M) och Jan Björklund (FP) har fått kritik för deras avsaknad av  Läs mer

Nätet avslöjar valutgång? Alliansen vs Oppositionen + SD och Fi

Går det att säga att nätet avslöjar kommande valresultat? Låter lite för enkelt? Eller?

I maj skrev jag Politik på Facebook – Feministiskt initiativ där partiernas officiella sidor på Facebook indikerade viss ”oväntad” framgång för några av de som blev EU-valets vinnare. Detta inlägg är en enkel hypotesprövning för att se om nätet är en ”säker” källa för indikationer. Som t.ex. valutgång.

Nätet är som bekant av stor vikt idag, precis som andra medier och kanaler, och något som dessutom genererar data och statistik.  Jag har denna gång tagit hjälp av Läs mer

One-night stand: Politik efter valet – på Facebook

Valet är över. Ett knepigt regeringsläge med inga givna vinnare har utkristalliserats. I Stockholm har alliansen i Stadshuset gått i opposition medan landstinget är fortsatt allianslett.

Mitt personliga fokus har varit partiernas närvaro i sociala medier under detta supervalår. Den grundläggande poängen jag lyft till min egen uppdragsgivare är att sociala medier handlar om Läs mer