Kategoriarkiv: Varumärke

Politik i sociala medier: iskallt äktenskap eller demokrati?

Idag är det Källkritikens dag. Det tar jag som ursäkt för att göra ett sidospår och tillfälligt lämna fokus mät- och analys av sociala medier (om än koppling finns indirekt) för ett utvik vad gäller ton och samtal relaterat politiken. Men för att koppla till källkritik, så är det lätt att svepas med av tunga, höga och övertygande tonlägen – där (samma) innehåll delas av flera. Och just därför har vi alla ansvar för att verkligen kolla upp innehåll innan vi delar. Överenskommet?

Jag var nyligen inbjuden till lajv-podden #backademokratin under ledning av mediestrategen Brit Stakston, som även driver reportagessajten Blankspot. Brit intervjuade bland annat riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (S) som medverkade i Brits bok Politik 2.0 inför valet 2010.

Eva-Lena gav några intressanta reflektioner över hur sociala medier utvecklats på åtta år. 2010 gav sociala medier och särskilt Twitter chansen att dels möta likasinnade, dels ta del av andras åsikter – i huvudsakligen en ton av konstruktivt samtal. Idag jämför istället Eva-Lena Twitter med ett ”iskallt äktenskap” där man antingen möts av tystnad eller skäll. Twitter är inte den största sociala plattformen, men de som är där sätter dagordningen, säger hon.

Hennes blogg anser hon idag vara död, medan däremot att Facebooks format nu erbjuder chansen att knyta ihop fysiska möten. (Precis som innovationslandstingsrådet Daniel Forslund skrev om i sina tips i denna blogg.) En sak ser hon dock nu är gemensam för alla kanaler: möjligheten att göra misstag är starkt begränsad.

Det är något jag själv ser som mycket problematiskt ur många synvinklar. Dels för att vi är människor, vi begår misstag. När man befinner sig på nätet är det klart att man kommer att möta synpunkter vilka utmanar de egna (om man inte fastnat i en digital bubbla). Då man antingen kan bli mer övertygad om sitt eget resonemang, eller också får man underlag för att revidera sina egna ställningstaganden. Precis som man gör vid konstruktiva (fysiska) möten i livet. Självklart är dimensionen av misstag, beroende på omfattning, problematisk om man sitter i en beslutande (makt)position, men det kan inte få bli antingen eller. Mycket förenklat: har man gjort ett misstag ber man om ursäkt. Och är man trovärdig och visar bättring, så får man chansen igen. Politiker normalt vart fjärde år.

2010 såg Eva-Lena nätet mer utifrån en inkluderingsaspekt medan nätet idag radikaliserar, både politiker och vanliga människor. Nätet uppvisar idag ett uppskruvat och hårt tonläge som börjar glida över och bli vanligare även vid fysiska möten. Här instämde Torbjörn Sjöström, vd Novus, som menade att det är lätt att skylla tonen på sociala medier, men det är och har varit liknande upplägg i debatter och mellan traditionella redaktioner redan tidigare. Skillnaden idag är teknikens möjligheter som ger många fler kanaler och chansen till genomslag. Och kanske just floden av åsikter gör att man skruvar upp tonen ytterligare för att säkra synlighet. På bekostnad av det goda och konstruktiva samtalet, tänker jag?

Eva-Lena lyfte den viktiga frågan om de olika partierna arbetar just med ton och tilltal i de politiska samtalen. Vilket föranledde en undran om det förs interna diskussioner inom partierna? Någon som vet? Jag lyfte tidigare i denna blogg Stefan Löfvens uttalande om att ”det ligger absolut ett åtagande för oss som partier att agera på ett moraliskt oantastligt sätt. Det är viktigt”.

i samband med en intervju om sociala medier inför valet 2014 anförde jag att basen (för framgång) är just samtal. Vad är då ett samtal? Enligt SAOLmuntligt ut­byte av syn­punkter eller upp­lysningar vanligen på relativt informellt sätt (Jfr. diskussion, debatt, resonemang). 

Så på bas av SAOL verkar jag alltså ha fel – OM man ska se samtal som enbart muntliga det vill säga. Tanken på digitala samtal känns inte så konstig. Semantik. Här sägs dock inget om själva tonen och vad som utgör framgång för detta utbyte. Kanske något ytterligare att beskrivas och formaliseras?

Känner du ibland att tonläget och nivån på ”samtalen” blir för mycket? Då kanske podden Sanity Check kan ge lisa. Där samtalar Brit och Torbjörn med utgångspunkt att recept på samtidens utmaningar just är att tala med varandra. Omvälvande, jag vet.

Det jag alltså med detta inlägg vill lyfta är frågan om tonen i de digitala (politiska) samtalen idag, och även vårt eget ansvar för samhällsklimatet. Om inte annat kan vi som väljarkår faktiskt markera missnöje och rösta med fötterna – både vad gäller sakinnehåll men även belöna önskat beteende.

Hur gör jag då själv? Jag läser självklart en hel del som jag inte håller med om, eller, för den delen, känner att jag har tillräckligt med kunskap om för att bedöma. Det skulle däremot aldrig falla mig in att med utropstecken förklara någon imbecill eller än värre tillmälen. Är det riktigt viktigt för mig och jag inte instämmer, skulle jag nog skriva just det: Jag håller inte med. Många politiska frågor har dessutom en sådan komplexitet att majoriteten av oss inte har all substans. Fakta eller feeling?

En varningslampa man kan slå på i stundens hetta är: Kan kommentaren ses som mobbning? Därmed sagt, håll ämnet i fokus. Har man för övrigt ingen substans att tillföra eller något trevligt att säga, så kan man lika gärna vara tyst. Precis som man lika gärna kan uttrycka positivitet omvänt.

Hur agerar du i den digitala dialogen? Och vilka utmaningar ser du i den ”digitala diskursen”?

Må gott,

LG

Dela gärna, ange: Källa: www.lgwallmark.com

 

 

Partikommunikation: Varumärke i sociala medier – februari 2018

Varumärket säkrar väljare

Kan du säga vilken färg som utmärker Socialdemokraterna? Eller Medborgerlig Samling? Och vad skiljer de gröna partierna Miljöpartiet och Centerpartiet åt i utseende? Vet du vilka som är partiledare för Feministiskt initiativ? För Moderaterna? Svaren på dessa frågor är en del av den kommunikativa helhet som utgör och skapar bilden av ett varumärke – och ett politiskt partis igenkänning.

Patent- och registreringsverket (PRV) beskriver ett varumärke (mina understrykningar):

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina kunder.

Frågan om varumärket ser jag är så viktig, att jag nu lyft ut detta segment ur Partikommunikation i sociala medier för att säkra att frågan får den uppmärksamhet den behöver och förtjänar.

Som kommunikatör är min utgångspunkt att strukturerat arbete med varumärkets igenkänning och enhetlighet tydligt stöttar framgång för organisationer. Vilket därigenom underlättar igenkänning för kunder och intressenter – och därmed intäkter och/eller önskade effekter för organisationen. Som (navelskådande) organisation är det lätt att hamna i en bubbla med tro att ”alla” har samma vetskap om organisationen, och självklart känner till namn, färger och hur man uttrycker sig. Internt som externt. Tror du det kan du gå tillbaka till första stycket i detta inlägg.

Jag har vid olika tillfällen i samband med presentationer om ”Varför varumärke?” frågat grupper om de kan säga något om till exempel livsmedelskedjan ICA eller banken Nordea. En gemensam faktor som brukar framkomma direkt är för ICA färgen rött, och för Nordea färgen blått. Aldrig några tveksamheter faktiskt.

Och just i ICA:s fall är det då viktigt att komma ihåg att kedjan består av en mängd fria ICA-handlare, men vilka har att förhålla sig till samma utseende. Ett gemensamt varumärke. Därmed sagt, ICA-handlare Janne i Mjölby har inte blå inredning och blå logotyp, och ICA-handlare Soraya i Piteå har inte COOP-grönt utseende på sin butik och arbetskläder. Samma logotyp och förutsättning för varumärket gäller för alla. Oavsett.

Och varför säger jag då dessa ”självklarheter”? Jo, när jag började lyfta de politiska partiernas skötsel av sina varumärken för några år sedan så blev det uppenbart att det grafiska uttrycket inte (alltid) var självklart och enat. I bästa fall kunde man kanske säga ”good enough”. Vilket jag ser som farligt för aktiva inom förtroendebranschen, där igenkänning bidrar säkra röster. För, vilka partierna är och hur de ser ut är INTE självklart för alla. Och särskilt inte för nya svenskar. Vilka är röstberättigade.

Varför ”agiterar” jag då om kommunikation och varumärke? (Bortsett från att det är kul!) En anledning är att Jag fortfarande är lite förbluffad av en kommentar jag fick av en politiskt aktiv för några år sedan, när jag hävdade vikten av profession inom kommunikation och därtill kopplad utbildning för att lyckas säkra budskap, och då fick svaret att ”det kan man lära sig på YouTube”. Tänka sig, hade jag vetat att det var så enkelt hade jag kunnat spara mycket tid och studielån. (Aningens ironi för dig som inte känner mig.)

Flera partier har nu i min mening skärpt till styrningen, och därmed indirekt sagt, stödet till lokala föreningar i landet. Samtidigt verkar fortfarande några partier se denna faktor som sekundär. Sedan jag började med denna analys, på bas av Smampions underlag, så har nedan skett.

Tre partier har gjort en bra ”uppstramning” och rensning:

 • Kristdemokraterna – i samband med ny logotyp
 • Liberalerna – i samband med nytt partinamn och logotyp
 • Vänsterpartiet

Två partier uppvisar god skötsel:

 • Medborgerlig Samling
 • Sverigedemokraterna

Två partier ser jag har utmaningar:

 • Feministiskt initiativ.
  • Förra året beslutades att partinamnet är Feministiskt initiativ, och inte Feministerna. Jag ser det som en stor utmaning att partiet via Twitter fortfarande kommunicerar som Feministerna. Förvirrande.
 • Moderaterna.
  • Namnet, logotyp och så vidare, se bild längre ned. En sak jag lyft i flera år är att särskilt riksorganisationerna måste vara konsekventa i grafisk form och namnstrategi (även om man inte vill detaljstyra lokalt) för att därigenom stötta och visa vad som gäller.

Som sagt, jag kan förstå om man ”tassar försiktigt” från riksorganisationen för att inte upplevas hindrande för lokalt engagerade, uppvisande bra kompetens och driv. Men risken är att lokalt valda uttryckssätt inte kommer stötta igenkänning av partiet. (Tänk på ICA-handlarna.) Så mitt tips är: håll logotypen enad och samma för alla. Riksorganisationen ansvarar för att alla lokala föreningar har vetskap om och tillgång till korrekt form för rätt plattform. Och alla eventuella lokala avsteg ska godkännas centralt.

Jag har sett genom åren att flera partier ändrar sin logotyp tillfälligt, till exempel i samband med (Stockholm) Pride. Även här brister det så tillvida att inte alla konton ändras (riks), eller, att inte alla ändras tillbaka samtidigt efter utsatt tid. Rörigt. Skärpning.

En av de få organisationer som jag ser relativt oproblematiskt kan tillåta sig att laborera med och ibland helt ändra sin logotyp är Google SÖK. Och detta då de är ett dagligt household-name och användarna är (dagligen) återkommande. Eller Nike och Viking Line som kan använda logotypen utan namnet. Långt och hårt arbete med produkter och varumärke – och kommunikation ligger bakom detta.

Nedan följer ett urval av de politiska partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket, dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Jag ser att en effektiv sida bör säkra 65 poäng och aldrig gå under 45. Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Instagram avviker nu tydligast. För övrigt olika storlekar.

Enligt Smampions poängskala ligger 2 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet Läs mer